31 20 644 32 80 info@mobilisfitness.nl

Kwaliteit

Het kwaliteitsniveau dat Mobilis nastreeft is gebaseerd op de aanwezigheid van meerdere specialisaties, samenwerkingsverbanden met externe zorgpartners en onafhankelijke toetsing van de organisatie. Sinds 2011 vindt er elke twee jaar een Plus Audit door Health Care Auditing plaats (www.healthcareauditing.nl). Deze Plus Audit heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie binnen Mobilis. Zorgverzekeraars gebruiken de Plus Audit als instrument ter differentiatie in de afspraken met de fysiotherapiepraktijken. De Plus Audit biedt praktijken de mogelijkheid zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg en doelmatigheid.

Door het positief volbrengen van de Plus Audits is Mobilis al ruim zeven jaar een Pluspraktijk voor de zorgverzekeraars van Achmea: ”Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s bijvoorbeeld. Of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit”. (bron: www.zilverenkruis.nl)

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn bij Mobilis dienen te voldoen aan kwaliteitscriteria. Allereerst moeten de fysiotherapeuten geregistreerd staan in het BIG-register. De wet BIG regelt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren vanuit de overheid. Alleen (para)medici die staan ingeschreven in dit register, mogen de door de wet beschermde titel voeren. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaren is hiermee voor iedereen herkenbaar. Je kunt het BIG-register raadplegen via: www.big-register.nl.
Naast registratie volgens de Wet BIG, staan alle Mobilis fysiotherapeuten geregistreerd in het register Keurmerk Fysiotherapie en/of het Centraal Kwaliteitsregister (CKR). In deze registers zijn alle fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen.